SZARE GENY

"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn"

Syndrom Pica – zjadanie niezjadalnego

Syndrom Pica – zjadanie niezjadalnego

🧐 Syndrom Pica to uporczywe spożywanie substancji, takich jak brud, kamienie, liście, kartony, guziki lub farby, czyli takich, które nie mają wartości odżywczych, których normalnie się nie spożywa.

Handbook of Clinical Child Psychologie obecnie szacuje, że częstość występowania pica wynosi od 4% do 26% wśród zinstytucjonalizowanych populacji.

Przyczyny mogą być różne od zaburzeń psychicznych po uwarunkowania kulturowe, jednak często bywają to również problemy biochemiczne, a takie nienaturalne zachowanie wynika z przestymulowania organizmu, lub niedoborów, elektrolitów i minerałów, między innymi żelaza, cynku, ale też witamin z grupy B czy kwasu askorbinowego.

Przypadłość może dotknąć zarówno dzieci jak i dorosłych. Zdarzył się przypadek kobiety, u której syndrom Pica rozwinął się po operacji bariatrycznej.

Kryteria diagnostyczne ICD-10 obejmują:

❌ Utrwalone lub powtarzające się co najmniej dwukrotnie w tygodniu zjadanie substancji niespożywczych (niejadalnych).

❌ Czas trwania zaburzenia wynosi co najmniej miesiąc (do niektórych celów badawczych można wybrać minimalny okres trwania obejmujący 3 miesiące).

❌ Dziecko nie przejawia żadnych innych zaburzeń psychicznych lub zaburzeń zachowania według ICD-10 (innych niż upośledzenie umysłowe, F70-F79).

❌ Wiek kalendarzowy i umysłowy dziecka wynosi co najmniej 2 lata.

❌ Zachowanie związane z jedzeniem nie jest częścią praktyki uznanej kulturowo.

Oraz DSM-5 jako zaburzenia odżywiania:

❌ Utrwalone spożywanie niejadalnych substancji przez okres co najmniej 1 miesiąca.

❌ Spożywanie niejadalnych substancji jest niewłaściwe dla danego wieku rozwojowego.

❌ Opisane zachowanie związane z odżywaniem się nie jest częścią praktyki rozpowszechnionej w danym kręgu kulturowym ani nie ma poparcia społecznego.

❌ Jeśli zachowanie związane z odżywianiem się występuje wyłącznie w przebiegu innego zaburzenia psychicznego (np. niepełnosprawności intelektualnej [Zaburzenia rozwoju intelektualnego], zaburzenia należącego do spektrum autyzmu, schizofrenii) lub stanu ogólnomedycznego (w tym ciąży), jest wystarczająco poważne, by stać się przedmiotem zainteresowania klinicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót do góry